Co je doložka právní moci o vykonatelnosti?

Vykonatelnost je možnost využívat práv a povinností, které nám rozhodnutí dává. Doložka právní moci o vykonatelnosti bývá vyznačena na rozhodnutí ve chvíli, kdy se proti němu již nelze odvolat. V tu chvíli lze podat návrh na zahájení exekuce.