Jak mám postupovat, pokud se spolu dokážeme domluvit?

Domluva je stále tou nejjednodušší a nejméně nepříjemnou cestou, jak výživné vyřešit. I přesto, že ses s rodičem domluvil, však doporučujeme tuto ústní dohodu sepsat písemně a nechat její znění schválit soudem. Soudu tedy musíš zaslat návrh na výživné zletilého dítěte.

Bez schválení soudem není dohoda vymahatelná a ve chvíli, kdy by tvůj rodič přestal výživné posílat, nemáš nic v rukou. Abys měl jistotu, že tvá dohoda s rodičem bude správně sepsána a soudem schválena, doporučujeme ji nechat sepsat advokátem, který má v této oblasti zkušenosti. I s tím ti dokážeme pomoct.