Jak mám zažádat o zvýšení výživného?

Je jasné, že tvoje náklady, které jsou spojené např. s jídlem, oblečením nebo studiem, každý rok rostou. Proto je důležité, abys včas podal/a na soud žádost o zvýšení výživného. Návrh musíš podat v písemné podobě k tomu soudu, který o výši výživného rozhodoval naposledy. V návrhu by měly být uvedeny důvody, proč o zvýšení výživného žádáš. Soud pak o zvýšení výživného rozhoduje podle tvé aktuální situace.

Pro sepsání návrhu je nejlepší využít služeb advokáta. Ze zkušeností víme, že při sepisování návrhu se často chybuje a kvůli tomu může dojít k neúspěchu u soudu. Budeš-li chtít, obrať se na nás a my ti doporučíme zkušeného advokáta.