Jak vymáhat výživné v případě, že rodič vyhlásí osobní bankrot?

Pokud tvůj rodič vyhlásí osobní bankrot, o své peníze nepřijdeš. Výživné je přednostní pohledávkou, takže má přednost před ostatními dluhy a to v plné výši (ne pouhých 30%, jako je to u ostatních pohledávek). Před vyplacením dluhu má však insolvenční správce nárok na pokrytí vlastní odměny.

Co je to osobní bankrot?

Osobní bankrot je krajní způsob, jak se zbavit dluhů. Vyhlásit osobní bankrot lze pouze díky rozhodnutí soudu, ke kterému se dlužník obrátí prostřednictvím advokáta nebo notáře. Aby soud tomuto návrhu vyhověl, žadatel musí splnit několik podmínek:

  • Dlužník není schopen splácet
  • Dluhy musí být alespoň u 2 věřitelů
  • Dluhy měly být splaceny před více než 30 dny
  • U dluhů z podnikání se věřitelé nesmí vyslovit proti oddlužení
  • Oddlužením nesmí být sledovány žádné nepoctivé záměry
  • Dlužníkovy příjmy stačí na splacení 30 % dluhu v pěti letech

Pokud soud návrh schválí, dlužník musí dodržovat podmínky, které ze soudního nařízení vyplynou. V případě, že je neplní, může soud oddlužení zrušit (třeba při prodlení s platbami). Když soud bankrot zruší, připočítávají se zpětně veškeré úroky, čímž se dluh značně navýší. Pokud ale dlužník závazky plní a splatí 30 % celkového dluhu, je po 5 letech zcela oddlužen.

Jak mám postupovat, abych dostal/a výživné i v tomto případě?

Nejprve je důležité si ověřit, zda bylo dlužníkovi soudem povoleno oddlužení. Tuto informaci zjistíš v insolvenčním rejstříku, kde se můžeš podívat i na insolvenční návrh a údaje v něm. Vzhledem k tomu, že výživné je přednostní pohledávkou, mělo by být v návrhu uvedené (a to nejen dlužné výživné, ale i řádné). V takovém případě tě bude brzy kontaktovat insolvenční správce, se kterým se na všem dohodneš. Pokud chceš být rychlejší, můžeš ho kontaktovat sám/sama a na všem se domluvit. Kontaktní údaje jsou k nalezení v insolvenčním rejstříku.

V případě, že výživné v insolvenčním návrhu uvedené není, je potřeba ho přihlásit u insolvenčního správce. V písemné podobě mu zašli informace o řádném a dlužném výživném, své kontaktní údaje a číslo účtu.

Pokud už insolvence běží delší dobu a ty se bojíš, že jsi výživné nestihli přihlásit, nevěš hlavu. Na rozdíl od jiných pohledávek lze výživné přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence.