Mám nárok na výživné?

Výživné by ti rodič měl platit, pokud:

  • studuješ VŠ nebo se jinak soustavně a řádně připravuješ na své budoucí povolání (musíš mít status studenta);
  • jsi měl vážný úraz/ jsi invalida/ trpíš vážnou nemocí, kvůli které nezvládneš nadále pracovat.

Výživné ti naopak rodič neplatí, když jsi schopný se sám živit, tedy např.:

  • uzavřeš manželství;
  • nastoupíš do zaměstnání;
  • ukončíš studium na VŠ;
  • nenavazuješ studiem VŠ plynule na studium SŠ (jazykové kurzy apod.).

Ve chvíli, kdy dosáhneš 18 let, alimenty musíš řešit sám/sama. V plnoletosti jdou totiž všechny právní úkony na tebe. Horní věková hranice ale není zákonem přesně stanovená. Vyživovací povinnost je totiž dána stavem odkázanosti na výživu ze strany rodičů. Proto může trvat celkem dlouho, hlavně pokud se připravuješ na budoucí povolání (třeba studiem VŠ). Může nastat i situace, kdy ti rodič přestal platit výživné, protože jsi již byl schopen se sám živit (nastoupil jsi do zaměstnání/uzavřel jsi manželství), ale poté se ti život změnil, např. rozhodl ses, že ještě pracovat nebudeš a zkusíš studium na VŠ, nebo rozvod manželství. Tvému rodiči tak v tuto chvíli opět vzniká vyživovací povinnost.

Pozor, po dosažení 18 let soudy při přiznávání výživného hodně zkoumají, jak ses k rodiči choval nebo se k němu aktuálně chováš. Nadneseně by se dalo říct, že čím hůř se k rodiči budeš chovat, tím menší výživné budeš dostávat.

Máš na výživné nárok, ale nedostáváš ho? Obrať se na nás a my ti se vším pomůžeme.