Můj rodič je v exekuci. Má smysl začít s vymáháním?

ANO, výživné je totiž přednostní pohledávkou. Má tedy vždy přednost před ostatními pohledávkami a v exekučním řízení je uspokojené jako první. Oblíbenou “pákou” exekutorů je v poslední době zabavení řidičského průkazu, což je pro dlužníky velká motivace k splácení dluhu.