Můžu vymáhat výživné zpětně?

Ano! Pokud máš k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti právní moci, výživné můžeš vymáhat zpětně až za 10 let. Vše ale záleží na tom, jak dlouho dlužník výživné nehradí a také kdy vznikla vyživovací povinnost. Jestliže byl rozsudek vydán před 10 lety a dlužník od té doby výživné nehradil, máš nárok na celý dluh. Kdyby byl ale rozsudek vydán až v roce 2015, alimenty můžeš zpětně vymáhat pouze od tohoto roku. Je-li dluh na výživném starší více než 10 let, můžeš vymáhat dokonce i tyto částky. Pokud však dlužník vznesl námitku promlčení, starší dluhy ti nebudou přiznány.

Od roku 2014 navíc platí nový občanský zákoník, z kterého plyne, že se veškeré neuhrazené platby na výživném promlčí po 3 letech. Na nic tedy nečekej a s řešením dluhů začni co nejdříve.

Nemáš rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti právní moci? Nezoufej! Pokud tví rodiče nebyli manželé a ty tedy nemáš od soudu rozsudek, který by byl vydán při rozvodu, můžeš i tak zažádat soud o jeho dodatečné vydání.