Podal/a jsem trestní oznámení. Mám i tak řešit dluh exekucí?

Určitě ano! Podání trestního oznámení na Policii ČR totiž neznamená, že dostaneš své peníze. Policisté neřeší dluh jako takový, řeší hlavně případné tresty. Může se samozřejmě stát, že dlužník z policie dostane strach a dluh zaplatí. To však není pravidlem. Proto je dobré zahájit i exekuční řízení a tím zvýšit šanci na získání dluhu.

Tento proces funguje i naopak. Jestliže exekuční řízení už probíhá, můžeš i tak podat trestní oznámení. Lze tak učinit i opakovaně každé 4 měsíce, pokud nebyla uhrazena ani část výživného. Jestli už exekuční řízení běží a na tvůj účet pravidelně chodí vymožené peníze, trestní oznámení nemá smysl podávat.

Podat trestní oznámení a zahájení exekučního řízení najednou ti tedy poskytne komplexní řešení tvého problému. Ve většině případů tlak, který tímto na dlužníka vyvinete, povede k dobrovolnému uhrazení dluhů. Kdyby se stalo, že dlužník by byl uvězněn, může to být pro exekuční vymáhání problém. I ve vězení lze však pracovat. Pokud tedy k takové situaci dojde, peníze, které si dlužník ve vězení vydělá jsou hned zabaveny a použity na pokrytí dluhů.

Není tedy třeba si vybírat jen jednu možnost. Fungují totiž nejlépe dohromady. Zahájit exekuci má smysl i ve chvíli, kdy je dlužník ve vězení a nepracuje. Zabráníš tím totiž případnému promlčení dluhu.