Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuční vymáhání výživného

Nevíš, pro kterou možnost se rozhodnout? Každá z metod má své výhody a nevýhody. V následujícím článku se o obou metodách dozvíš více informací. Navíc obě možnosti mohou probíhat současně, takže se nemusíš bát, že si vybereš špatně.

Soudní výkon rozhodnutí

Jestli si vybereš tuhle možnost, je třeba se obrátit přímo na soud, který stanovil výši výživného. Tento soud určí srážky ze mzdy, nebo zabaví peníze z účtu. Lze však využít pouze jednu variantu. Nevýhodou také může být to, že sám/sama musíš poskytnout soudu potřebné informace. O ty může zažádat i soud, ale tento postup není příliš efektivní.

VýhodyNevýhody
Přímá spolupráce se soudem, nemusíš jednat s nikým dalším.Soud může poskytnout pouze jeden finanční zdroj – mzdu, nebo bankovní účet. Dlužník pak často skrývá finance, nebo ukončí pracovní poměr, a finance mu tedy nemohou být odečteny.
Výkon soudu je pro oprávněného vždy bezplatný.Informace o dlužníkovi, jeho zaměstnavateli a bankovních účtech musí poskytnout oprávněný.
Oprávněnému jdou všechny vymožené prostředky.Ve chvíli, kdy dlužník přijde o zaměstnání, zdroj financí se utne. Nový však nikdo aktivně nehledá.

Exekuční vymáhání výživného

Pokud zvolíš exekuční vymáhání výživného, je nutné se spojit s exekutorem a ten požádá soud o pověření k provedení exekuce (na základě návrhu na nařízení exekuce). Ve chvíli, kdy soud exekuci schválí, exekutor může začít lustrovat majetek dlužníka. Tato možnost má jednu nespornou výhodu – může postihnout více finančních zdrojů současně.

VýhodyNevýhody
Oprávněný nemusí poskytovat žádné informace o dlužníkovi, exekutor si je zjistí sám.Exekutor může postihnout více finančních zdrojů dlužníka.Ve chvíli, kdy dojde ke ztrátě zdroje, ze kterého byly dlužné peníze čerpány, exekutor sám aktivně vyhledá další možnosti.Exekuce je díky velkému nátlaku poměrně efektivní.Oprávněný za exekutora a náklady s vymáháním spojené neplatí. Tato částka jde nad rámec dlužného výživného a vymáhá se od dlužníka.Pokud by nastala situace, ve které by byla exekuce neúspěšná, oprávněný rodič musí zaplatit náklady exekučního řízení. To se ti však s Alimentos nestane, v takovém případě jdou náklady na nás.