Exekuční řízení

Jak probíhá exekuce?

Exekuční řízení je zahájeno dnem, během kterého byl exekuční návrh doručen příslušnému exekutorovi. Exekutor poté požádá příslušný exekuční soud o pověření a o nařízení exekuce. Jakmile je vydáno soudní pověření, může exekutor začít jednat. Exekutor vyrozumí o svém pověření a nařízení exekuce dlužníka do 15 dnů a zároveň ho vyzve k dobrovolné úhradě dluhu, a to do 30 dnů od doručení vyrozumění.

V momentě, kdy je exekuce zapsána v rejstříku zahájených exekucí a exekutor zjistí, kde a jaký má dlužník majetek, vydá exekuční příkaz. Exekuční příkaz je příkaz k provedení exekuce některým ze zákonem stanovených způsobů:

  • srážky ze mzdy a jiných příjmů,
  • přikázání pohledávky (pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi),
  • příkaz k výplatě z bankovního účtu,
  • prodej movitých věcí (mobiliární exekuce) a nemovitostí.

Jakmile dojde k celkovému vymožení pohledávky prostřednictvím exekuce, oprávnění exekutora zaniká.

Proč mi od začátku nechodí celá vymožená částka?

Podle zákona musí být nejdříve zaplaceny náklady exekutora. My v ALIMENTOS jsme vymysleli jinou variantu. Z první částky získáte vždy alespoň 50 % a exekutor má tedy zaplacenou alespoň část svých nákladů.

To samozřejmě neznamená, že nedostanete veškeré své peníze. Odměna exekutora se totiž splácí nad rámec dluhu, takže Vy vždy dostanete 100 % částky.

Jak dlouho vymáhání trvá a kdy dostanu první peníze?

Exekuce trvá déle, než byste si mohli myslet. Musí se totiž dodržovat zákonné lhůty a také záleží, jestli se podaří zajistit finanční zdroj, ze kterého by bylo možné výživné splácet. První finance proto můžete dostat přibližné po 2 až 3 měsících, pokud je zajištěn finanční zdroj.

Již při zahájené exekuci si můžete požádat o náhradní výživné.

Exekuce byla zahájena, kdy mi přijdou první peníze?

Jakmile je soudem pověřen exekutor a nařízena exekuce, dostane dlužník do 15 dnů vědět o nařízení exekuce a je vyzván k dobrovolnému zaplacení dluhu.

Pokud dlužník dobrovolně dluh nezaplatí, bude exekuce provedena. Pak se vše odvíjí od finanční a majetkové stránky dlužníka

Jaký je rozdíl mezi trestním oznámením a exekucí?

Jednoduše řečeno trestní oznámení řeší pouze trest za nezaplacení. Vzniklý dluh z výživného už trestní oznámení neřeší.

To znamená, že pokud nemáte výživné po několik měsíců zaplacené (více jak 4 měsíce), můžete podat trestní oznámení na dlužníka. Toto řešení je časté, ale jeho úspěšnost není moc velká. Pokud policie Váš případ neodloží (to se bohužel stává ve většině případů), je zahájeno trestní řízení, kdy nejčastěji dlužník dostane podmíněný trest odnětí svobody, tedy podmínku. To znamená, že se rodič dítěte musí chovat po svém odsouzení řádně a přislíbit alespoň nějaké úhrady výživného. Pokud by však podmínku porušil, musí následně očekávat možný nástup do vězení.

Na druhou stranu exekutor může různé způsoby vymáhání kombinovat nebo je provádět najednou. Navíc si všechny potřebné informace zjišťuje sám a od Vás potřebuje jen minimum. I to zvyšuje pravděpodobnost zdárného vymožení dlužné částky.

Exekuce je jedním z nejúčinnějších způsobů vymáhání výživného. Pokud máte strach z podání, my Vám se vším pomůžeme, a to zcela bezplatně.

Dlužník je ve výkonu trestu, mohu výživné vymáhat?

Výživné určitě můžete vymáhat, i když je dlužník ve výkonu trestu. Výživné se totiž může platit z jeho movitého nebo nemovitého majetku. Navíc i ve vězení má dlužník možnost pracovat a dostávat výdělek, který je možné exekucí také postihnout.

Pokud dlužník nemá možnost výdělku a nemá majetek, povinnosti platit výživné se přerušuje a po propuštění dlužníka na svobodu je povinen dluh uhradit.

Díky zahájené exekuci si můžete požádat o náhradní výživné.

Má smysl vymáhat výživné u rodiče v exekuci?

ANO, určitě to má smysl, protože nárok na výživné je přednostní pohledávkou. Má tedy přednost před ostatními exekucemi a v exekučním řízení je výživné uspokojené jako první. Exekutor navíc může Vašemu rodiči zabavit řidičský průkaz, což může být velkou motivací pro to, začít svůj dluh splácet.

Díky zahájené exekuci si můžete požádat o náhradní výživné.

Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuční vymáhání výživného

Soudní výkon rozhodnutí

Vyberete-li si tuto možnost, musíte se obrátit přímo na soud, který o výživném rozhodoval při stanovení vyživovací povinnosti a který stanovil výši výživného. Ten poté určí srážky ze mzdy, nebo zabaví peníze z účtu. Je však možné použít jen jednu variantu.

Exekuční vymáhání výživného

V případě, že zvolíte tento způsob vymáhání, dojde ke spojení s exekutorem, který požádá soud o pověření k provedení exekuce (na základě návrhu na nařízení exekuce). Schválí-li soud exekuci, začne exekutor lustrovat majetek dlužníka. Narozdíl od soudního výkonu rozhodnutí může postihnout více finančních zdrojů současně.

Ať už jste si tedy vybrali jakkoliv, určitě jste nevybrali špatně. Soudní výkon rozhodnutí a exekuční vymáhání výživného mohou probíhat současně. Exekutor pak použije ty zdroje, které ještě nepostihl soud. V případě, že byste se ocitli v situaci, kdy byste nebyli spokojeni se soudním výkonem rozhodnutí a jeho průběhem, můžete zahájit exekuční řízení.

Mám řešit dluh exekucí i po podání trestního oznámení?

Ano! Pokud podáte trestní oznámení na Policii ČR, není jisté, že dostanete své peníze. Policisté totiž řeší případné tresty, ne dluh na výživném jako takový. Je samozřejmě možné, že dlužník dostane z policie strach a dluh splatí. Není to ale pravidlem. Abyste své peníze z dlužníka dostali, doporučujeme zahájit i exekuční řízení.

Celý proces funguje také naopak. Jestli jste již zahájili exekuční řízení, můžete stále podat trestní oznámení, a to dokonce i opakovaně každé 4 měsíce, během kterých nebyla uhrazena ani část výživného. Pokud ale exekuční řízení funguje a na Váš účet už pravidelně chodí vymožené peníze, nemá smysl trestní oznámení podávat.

Podání trestního oznámení a zahájení exekučního řízení ve stejný čas Vám poskytne komplexní řešení Vašeho problému. Tlak, který je tímto na dlužníka vytvořen, vede ve většině případů k dobrovolnému uhrazení dluhů. Nezapomeňte ale, že kdyby byl dlužník uvězněn, exekučnímu vymáhání tento fakt nepomůže. Naštěstí i ve vězení lze pracovat a tak pokud k takové situaci dojde, všechny vydělané peníze jsou ihned zabaveny a použity pro pokrytí dluhů.

Nebojte se ale toho, že si musíte vybrat pouze jednu možnost. Nejlépe fungují dohromady. Navíc zahájení exekuce i ve chvíli, kdy je dlužník ve vězení a nepracuje, má smysl, protože tím zabráníte případnému promlčení dluhu.

Mohu vymáhat výživné zpětně?

Ano! Máte-li k dispozici soudem vydaný rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti právní moci, můžete vymáhat výživné zpětně až za 10 let. Záleží však na tom, jak dlouho už dlužník výživné nehradí a také kdy vznikla vyživovací povinnost. Pokud byl vydán rozsudek před 10 lety a od té doby dlužník výživné nehradil, máte nárok na celý dluh v plné výši. Pokud byl ale rozsudek vydán až v roce 2015, alimenty můžete vymáhat zpětně pouze od tohoto roku. Je-li dluh na výživném starší více než 10 let, můžete vymáhat i tyto částky. Pokud ale dlužník vznese námitku promlčení, starší dluhy nebudou přiznány. Od roku 2014 však platí nový občanský zákoník, podle kterého se veškeré neuhrazené platby na výživném promlčí po 3 letech. Není tedy na co čekat a s řešením dluhů je nejlepší začít co nejdříve.

Co musím udělat, abyste mohli začít vymáhat alimenty?

V první řadě jsme rádi, že přemýšlíte o ALIMENTOS. Je to opravdu velmi snadné a máte-li všechny potřebné dokumenty u sebe, celý proces Vám zabere jen pár minut. Rozhodli jsme se totiž pro co nejsnadnější variantu komunikace, která je dostupná všem, a to webový chat. Celým procesem spolu projdeme právě tam. A aby to bylo ještě snazší, stačí, když nám dokumenty telefonem vyfotíte (fotka musí být samozřejmě kvalitní a čitelná). Pokud tedy nechcete, nemusíte nic posílat poštou a vše zvládneme snadno, rychle a virtuálně.

Abychom mohli s vymáháním začít, potřebujeme od soudu rozsudek o výživném s doložkou vykonatelnosti právní moci, Vaši plnou moc a informaci o tom, kolik Vám povinný/á dluží a za jaké období.

Pokud nevíte, kde máte rozsudek od soudu, díky plné moci a pár informacím si ho dokážeme od soudu zajistit.

Potřebujeme vědět:

  • u kterého soudu byl rozsudek vydán
  • kdy byl rozsudek vydán
  • Vaše celé jméno a jméno rodičů
  • adresu Vašeho trvalého bydliště

Na základě těchto informací si už rozsudek dokážeme obstarat. Formulář plné moci Vám během naší komunikace pošleme na Messengeru. Vy si ho vytisknete, vyplníte a vyfocený, nebo oskenovaný pošlete zpět do konverzace. Pak už potřebujeme jen vědět, kolik Vám rodič dluží na výživném a za jaké období. Když dostaneme všechny tyto informace, pošleme Vám ke kontrole souhrn všeho, co jste nám poslal/a. Tento souhrn si vytisknete, zkontrolujete, podepíšete a pošlete zpět vyfocený, nebo oskenovaný. Vše ostatní už vyřešíme my.

Kolik dostanu z dlužné částky?

Pokud se rozhodnete pro službu ALIMENTOS, o své peníze rozhodně nepřijdete. Chápeme, že bez měsíčního výživného, které chybí ve Vašem rozpočtu, je pro Vás situace, jako pro studenty, složitá. Proto přinášíme něco, co na českém trhu není zvykem – transparentní službu, kde víte přesně, co a jak.

Podle zákona je odměna exekutora stanovena na 15% dlužné částky (+DPH), která jde vždy nad rámec dluhu. Nemusíte se tedy bát, že přijdete o své peníze. Vždy Vám bude vyplaceno 100 % dlužné částky.

Mám se obrátit s pomocí vymáhání výživného na Vás nebo na soud?

Na koho se v této situaci obrátit je samozřejmě pouze na Vás.

Z našich zkušeností ale můžeme potvrdit, že vymáhání přes soudního vykonavatele nebývá moc úspěšné. Pokud využijete naši službu, zajistíme vám právní zastoupení zcela zdarma a z první vymožené částky dostanete 50 % Vy. Spolupracujeme jen s ověřenými exekutory a bez ohledu na průběh a výsledek Vám zaručíme bezplatné vedení exekučního řízení.

Díky zahájené exekuci si můžete požádat o náhradní výživné.

Kdy mohu výživné začít vymáhat a jaká je minimální částka pro vymáhání?

Výživné můžete začít vymáhat ihned po prvním nezaplacení. Doporučujeme ale počkat až když nebude zaplaceno ani následující výživné. Mohlo by se totiž stát, že bude výživné zaplaceno jen se zpožděním.

Jaké další podmínky musím splnit?

Dále je potřeba mít rozsudek o výživném s doložkou právní moci. Pokud ho nemáte, je potřeba o něj zažádat na příslušném soudu. S požádáním o rozsudek Vám rádi pomůžeme.

Také je nutné, aby byl rodič zapsán v rodném listu dítěte. Rodič, který není zapsán v rodném listě, totiž nemá na dítě vyživovací povinnost.

Limit na minimální částku, kterou je možné vymáhat, není stanovený. Můžete tedy s vymáháním začít, i když se dluh pohybuje v nižších řádech tisíců.

Mohu výživné vymáhat, i když je dlužník nezaměstnaný, pracuje nelegálně nebo nemá žádný majetek?

Návrh na vymáhání výživného doporučujeme podat za jakékoliv situace. Dlužník totiž může začít pracovat oficiálně nebo například nějaký majetek zdědit. Protože je naše služba bezplatná a vše navíc vyřídíte elektronicky, můžete jednoduše podat návrh na exekuci a dluh začít aktivně řešit.

Navíc je pohledávka na výživné přednostní, to znamená, že dostanete peníze jako první před dalšími exekucemi. Exekutor má mimo jiné možnost zabavit dlužníkovi i řidičský průkaz. To většinou bývá velkou motivací ke splácení dluhu, protože spousta dlužníků potřebuje řidičský průkaz například k práci.

V případě neúspěšné exekuce máte možnost zažádat si na úřadu práce o náhradní výživné, pro které je vedení exekuce jednou z podmínek.

Výše nezabavitelné částky v roce 2022

Nezabavitelná částka na povinného činí od 1. 10. 2022 11.103,75,- Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je stanovena jako 1/3 nezabavitelné částky na povinného a činí tedy částku ve výši 3.701,25,– Kč.

Nezabavitelné minimum se skládá z životního minima jednotlivce a z normativních nákladů na bydlení.

Insolvence a dlužné výživné

Pokud je dlužník v insolvenčním řízení a žádá o své oddlužení, tak má stále povinnost platit výživné. Výživné Vám platí insolvenční správce ze srážek z příjmů dlužníka. Pokud dlužník výživné v insolvenci neplatí, obraťte se na insolvenčního správce, kterého najdete v insolvenčního rejstříku.

O výživné se můžete přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence. I v této situaci platí, že výživné je přednostní pohledávkou a musí být hrazeno nejen před ostatními dluhy (například před půjčkami), ale i v plné výši a včetně dlužného výživného. Insolvenční řízení nemá vliv na snížení či zvýšení výživného, můžete tedy o něj požádat kdykoliv během oddlužení.

Dlužník v průběhu exekuce vyhlásí insolvenci, jak dále postupovat?

Insolvenční řízení dlužníka nezbavuje povinnosti platit výživné. Pokud Vám dlužník v insolvenci neplatí výživné, obraťte se na jeho insolvenčního správce, kterého najdete v insolvenčním rejstříku.

Je možné vymáhat výživné z ciziny?

Vymáhat výživné z ciziny samozřejmě možné je, většinou to ale bývá zdlouhavý proces, který ne vždy končí úspěšně. Doporučujeme se obrátit na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, se sídlem Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno, telefon 542 215 522, který se specializuje na vymáhání výživného z jiné země.

Už mám vedenou exekuci, je ale neúspěšná. Mohu s Vámi spolupracovat?

V případě, že výživné vymáháte pouze u soudu, můžeme Vám s exekučním vymáháním pomoci. Pokud zvolíte naši pomoc, u soudu je potřeba veškeré řízení ukončit.

Pokud dlužné výživné řešíte u jiného exekutora, není možné další exekuci zahájit.

Chci exekuci předčasně ukončit, zaplatím něco?

Pro předčasné ukončení exekuce je potřeba mít dostatečný důvod. Pokud žádný důvod není a Vy exekuci přerušíte, budete muset uhradit veškeré náklady, které v rámci exekučního řízení vznikly.

Pokud s námi necháte proběhnout exekuční řízení do úplného konce, platit nemusíte vůbec nic.