Kdy mi končí status studenta po maturitě a VŠ?

Pokud maturitní zkoušku úspěšně vykonáte, status studenta/studentky Vám z hlediska studentských výhod, skončí 31. 8. tj. po konci letních prázdnin v roce, ve kterém jste ukončil/ukončila studium zkouškou. Toto ale platí pouze pokud o prázdninách nevyděláváte, tedy nejste výdělečně činný/činná nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jakmile jste například zaregistrován/a na Úřadu práce, nárok na výživné nemáte. Pokud při závěrečné zkoušce nejste úspěšný/úspěšná nebo zkoušku neskládáte v řádném termínu, přestáváte být studentem/studentkou dané školy 30. června. 

Nastupujete po maturitě na VŠ? Pak se i letní prázdniny považují za soustavnou přípravu na budoucí povolání. Na vysoké škole ztrácíte status studenta od konce následujícího měsíce po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky.