Mám nárok na výživné při dálkovém či distančním typu studia?

Takovéto typy studia ve většině případů žádným způsobem nebrání výkonu zaměstnání na plný úvazek. Z hlediska soudu se na Vás tedy při uvedeném studiu nahlíží tak, že jste schopen/schopna se sám/sama živit a vyživovací povinnost Vašich rodičů tímto zaniká.