Nebydlím u rodičů a studuji, mám nárok na výživné?

 I v případě, že jste se odstěhovali od rodičů, máte na výživné nárok. Výše Vašeho výživného bude určena podle Vašich odůvodněných potřeb, s ohledem na poměry Vašich rodičů. V průběhu let může být vyživovací povinnost zvýšena, snížena či zrušena. Pamatujte, že pokud není možné se s Vašimi rodiči domluvit, můžete o pomoc požádat soud.