Zásady ochrany osobních údajů

 

Ochrana Vašeho soukromí je klíčovou součástí našeho fungování. Níže si můžete přečíst více o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak chráníme Vaše soukromí.

 1. Jak náš můžete kontaktovat?

  • Tzv. správcem Vašich osobních údajů je společnost SOS výživné s.r.o., IČO: 07412517
  • Můžete nám také poslat poštu na adresu: Osadní 774/35, Holešovice, 170 00 Praha 7
  • Případně nám napsat e-mail na adresu: osobniudaje@sosvyzivne.cz
  • Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.
 2. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

  1. Identifikační a adresní údaje:
   Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a datum narození) zpracováváme z toho důvodu, abychom věděli, s kým jednáme, a mohli Vám naši službu poskytnout.
  2. Základní informace z facebookového profilu:
   Z Vašeho facebookového profilu zpracováváme pouze Vaši přezdívku. Uchováváme si ji z toho důvodu, abychom s Vámi mohli komunikovat prostřednictvím platformy facebook messenger. V případě, že Vaše přezdívka neodpovídá Vašemu skutečnému jménu a příjmení, nemuselo by se nám jinak podařit naši společnou konverzaci dohledat a nemohli bychom Vám tak dále poskytovat naše služby.
  3. Kontaktní údaje:
   Kontaktními údaji rozumíme email a telefonní číslo. V některých případech si od Vás vyžádáme také Váš email, a to hlavně pro posílání některých větších dokumentů nebo pokud by Vám konverzace prostřednictvím emailu byla příjemnější. Někdy také potřebujeme Vaše telefonní číslo, abychom Vám mohli rychleji pomoci vyřešit Vaše potíže a případně Vás informovat o postupu.
  4. Data z rozsudku o výživném:
   Rozsudek o výživném potřebujeme proto, abych zjistili informace důležité pro exekutora a pro advokáta, kteří pomohou vymoci příslušnou částku. Z rozsudku jsou zpracovávány hlavně informace o výši výživného, které je druhá osoba povinna platit a informace o tom, k jakému dni je povinna jej platit. Dále je z rozsudku důležitá spisová značka, kterou potřebuje advokát pro to, aby mohl sepsat návrh na nařízení exekuce a exekutor mohl exekuci provést.
 3. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

  • Vaše osobní údaje předáváme advokátovi, se kterým Vás propojíme, aby Vás mohl zastupovat a pomoci Vám získat peníze z výživného.
  • Informace zároveň sdílíme s exekutorským úřadem pro Prahu 10.
  • Dále komunikaci, kterou spolu vedeme zpracovávají komunikační nástroje jako je facebook messenger a chatbot manychat.
  • Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé, jako poskytovatelé cloudových řešení. Nemusíte se bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.
 4. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

  • Vaše údaje uchováváme po dobu 5 let, a to pro to, abychom byli v případě bránění našich nároků schopni prokázat, že jsme postupovali v souladu s právními předpisy a naší dohodou.
 5. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

  1. Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
  2. Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
  3. Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.
  4. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4. atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.
  5. Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
   1.  pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
   2.  jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
   3.  pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
   4.  pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
  6. Právo na přenositelnot údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
  7. Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

  • Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a pečlivě je střežíme, aby se k nim nedostal nikdo neoprávněný.
  • Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email osobniudaje@sosvyzivne.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.