Svatba v průběhu studia

V případě, že u Vás dojde k uzavření sňatku, vyživovací povinnost rodičů přechází automaticky na manžela/manželku. Výživné od rodičů v tuto chvíli tak končí.