Věčný student a dobré mravy.

Je třeba upozornit, že výživné není samozřejmostí, navíc pokud se dítě rozhodne na rodičích „parazitovat“ a „ždímat z nich peníze“.  Chování v rozporu s dobrými mravy může být například když jako student záměrně střídáte školy, bez záměru tyto školy dokončit a Váš záměr studovat, je pouze kvůli statusu studenta. V takovém případě by vyživovací povinnost Vašich rodičů mohla být zrušena. Samozřejmě také záleží, jak se chováte k rodičům a zda je možné říct, že si jednoduše řečeno, alimenty zasloužíte. Co však je a není v rozporu s dobrými mravy, není jednoduché určit a tímto určením se zabývá primárně soud.